Tuesday, January 17, 2012

Marathi Shabdkosh (Pdf Format)

4 comments:

  1. Replies
    1. अशंतः नव्हे अंशतः।

      Delete
  2. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा कोश पूर्ण नाही. जी अक्षरे राहून गेलेली आहेत, ती अन्यत्र कुठे उपलब्ध आहेत काय ?

    ReplyDelete